Help for English

Podmínky užívání

ALL LEVELS Vydáno dne 23.11.2008

Na stránkách Help for English jsou již tisíce materiálů a usoudili jsme, že je na místě ujasnit si podmínky a omezení jejich používání.Z právního hlediska

Podmínky a právní omezení používání těchto stránek

Aktualizované ke dni 4. 3. 2014

 

I. Obecná ustanovení

Obchodní firma Vitware s.r.o. tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen podmínky) na adrese www.helpforenglish.cz (dále jen stránky). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které stránky užívají nebo je mají v úmyslu užívat (dále jen uživatelé).

Provozovatelem stránek je firma Vitware s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28993 s přiděleným IČ 288 15 858 (dále jen provozovatel). Obsah a design stránek je chráněn platným autorským zákonem a souvisejícími předpisy v platném znění.

Není-li uvedeno jinak, autorem a držitelem autorských práv na obsah stránek je provozovatel. Autory jednotlivých materiálů (článků, testů apod.) a držiteli autorských práv na tyto materiály jsou osoby u těchto materiálů uvedené. Některé informace a materiály jsou převzaty z jiných zdrojů, které jsou uvedeny včetně informací o autorských právech.

II. Používání stránek

Přístup a používání stránek ve smyslu čtení informací na nich uvedených je bezplatné.

Stránky může zdarma využívat jakákoliv fyzická osoba (dále jen ‘uživatel’) pro své vlastní potřeby.

Pro vlastní potřeby smí každý uživatel studijní materiály, t.j. články, testy, cvičení (dále jen materiály) stahovat a tisknout (v původní i upravené podobě).

Provozovatel dovoluje ONLINE použití materiálů ve školách (státních i soukromých) i jejich tisk a rozmnožování pro potřeby výuky (v původní i upravené podobě). V případě použití tištěných materiálů ve výuce je uživatel povinnen umístit na každé stránce informace o původu a zdroji (www.helpforenglish.cz).

Je výslovně zakázáno (bez písemného svolení provozovatele):

  • Jinak rozmnožovat a šířit (elektronickým i mechanickým způsobem) materiály i jejich části pro komerční i nekomerční účely.
  • Přepisovat, kopírovat, importovat či jiným způsobem získávat data ze stránek a umisťovat je do jiných databází, adresářů či přehledů (elektronických, psaných či tištěných).
  • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatelů do obsahu či technické podstaty stránek (s výjimkou komentářů a příspěvků v diskusním fóru). Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

III. Odmítnutí odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací zveřejněných na stránkách. Provozovatel může kdykoliv provádět změny na stránkách. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel neručí za obsah komentářů a příspěvků v diskusním fóru.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na další www-stránky, které nejsou součástí stránek helpforenglish.cz. Provozovatel není zodpovědný za obsah těchto stránek a nemůže odpovídat za případné škody a újmy vzniklé na základě přístupu k těmto stránkám. Odkazy jsou uváděny pouze pro pohodlí uživatelů stránek.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za aktivity třetích stran, které mají na stránkách www.helpforenglish.cz umístěnou reklamu či jinou formu propagace. Provozovatel nemůže zodpovídat za případné škody a újmy vzniklé na základě kontaktu uživatelů s těmito stranami.

IV. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji uživatele, které uživatel provozovateli poskytuje, bude provozovatel nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.helpforenglish.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Často kladené dotazy

Můžu vaše materiály tisknout pro své studenty ve škole?

  • Ano, za předpokladu že na každé takové stránce bude uvedeno, že se jedná o materiál převzatý ze stránek Help for English.

Můžu váš článek umístit na svých osobních stránkách, blogu apod.?

  • Bez našeho výslovného svolení ne. Dopouštěli byste se porušení autorských práv.

Co můžu udělat, abych od Vás dostal takové svolení?

  • Napsat nám e-mail, kde přesně popíšete o který konkrétní článek máte zájem, na jakých stránkách a za jakým účelem ho chcete použít a jakým způsobem by byl otištěn.

Je možné použít alespoň vaše ilustrace?

  • Na ilustrace se vztahuje totéž jako na ostatní materiály, pokud samozřejmě jako autor není uveden někdo jiný nebo pokud není uvedeno, že se jedná o ‘public domain’.

Je možné na obrázky alespoň přímo odkázat ze svých stránek?

  • Ne, ani to není možné bez našeho souhlasu.

Mohu na vaše stránky odkázat ze svých stránek či blogu?

  • Ano, to samozřejmě možné je. Takové odkazy jsou vítány. Pro odkaz je možné použít i naši animovanou ikonku (viz článek Jak nás můžete podpořit).Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Smíšené kondicionály (mixed conditionals)

Vysvětlení smíšených kondicionálů, tedy takových podmínkových vět, kde se prolíná tzv. druhý a třetí kondicionál.

INTERMEDIATE

Podmínkové věty: reálné podmínky

Článek věnovaný tzv. reálným podmínkovým větám, které možná znáte také pod pojmem ‚první kondicionál‘ či ‚otevřené kondicionály‘.
UPPER-INTERMEDIATE

Test: Conditional clauses

Test zaměřený na podmínkové věty
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Z právního hlediska 5 18483 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety