Help for English

Jak říct anglicky 'kolikátý'

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.10.2023

Jak v angličtině vyjádřit tázací ‘kolikátý’ nebo neurčité ‘několikátý’.Jak říct anglicky ‘kolikátý’

České tázací ‘kolikátý’ nebo neurčité ‘několikátý’ patří do našeho každodenního jazyka. Kolik i velmi pokročilých angličtinářů se ale zarazí, že vlastně neví, jak tato slovíčka přeložit do angličtiny. Ještě více lidí pak překvapí informace, že tato slovíčka angličtina vůbec nemá!

Anglické řadové číslovky

Začněme anglickými řadovými číslovkami, tzv. ordinals. Klasické řadové číslovky možná znáte:

 • first/'fɜ:st/, second/'sekənd/, third/'θɜ:d/, fourth/'fɔ:θ/, fifth/'fɪfθ/, sixth/'sɪksθ/, seventh/'sevnθ/, eighth/'eɪtθ/, ninth/'naɪnθ/, tenth/'tenθ/, eleventh/ɪ'lev­nθ/, twelfth/'twel­fθ/, thirteenth/ˌθɜ:'ti:n­θ/ atd.

Dále prostě přidáváme za číslo koncovku th. Pozor jen na to, že se od číslovky 21. vracíme k first, secondJednadvacátý tedy není twenty-oneth, ale twenty-first.

 • twentieth/'twen­tiəθ/, twenty-first/ˌtwenti'fɜ:st/, twenty-second/ˌtwenti'sekənd/ atd.

V češtině řadové číslovky zapisujeme číslicí s tečkou. V angličtině toto v žádném případě nelze použít. Tam se k číslici přidávají písmena st, nd, rd nebo th.

 • 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 20th, 21st atd.

Řadovou číslovku lze vytvořit i z větších čísel:

 • hundredth/'hʌndrədθ­/, thousandth/'θaʊznθ, millionth/'mɪljənθ, billionth/'bɪljənθ at­d.
 • 101st – one hundred (and) first
 • 5,375th – five thousand three hundred (and) seventy-fifth

Obzvláště v matematice se setkáte i s některými méně běžnými řadovými číslovkami. Je to kromě nth/'enθ/ (n-tý) také např. 0th – zeroth/'zɪərəʊθ/ – nultý. Mimo matematiku se v tomto případě místo řadové číslovky používá základní číslovka zero. Např. nultý poledník je zero meridian, nikoliv zeroth meridian.

Řadové číslovky vytvořené z neurčitých číslovek

Tzv. neurčité číslovky jsou např. mnoho, málo, několik apod. Lze i od nich tvořit řadové číslovky? Jde to česky? Existují slova mnohokátý? Málokátý? Ve slovníku spisovné češtiny je budete hledat asi marně. Stejně tak hodněkátý, i když to možná ve velmi hovorové češtině zaslechnete. Existují pouze neurčité řadové číslovky několikátý a kolikátý.

A v angličtině? Tam se z žádných neurčitých číslovek řadové číslovky vytvořit prostě nedají. Příponu th nelze takto libovolně přidávat: severalseveralth, manymanieth, a fewa fewth, how manyhow manieth.

Něco jiného jsou číslovky násobné (pětkrát, desetkrát, několikrát, mnohokrát…), které vlastně ze všech neurčitých číslovek tvořit jdou přidáním slovíčka times (five times, several times, many times, a few times atd.). Více se dočtete v článku Násobné číslovky.

Jak tedy v angličtině řekneme několikátý či kolikátý?

Několikátý

Začneme tím o něco jednodušším. České několikátý lze v neformální angličtině vyjádřit již zmíněnou řadovou číslovkou nth/'enθ/.

I've been to that new restaurant for the nth time this month. TTT *1
This is her nth breakup this year, and it's really taking a toll on her. TTT *2
I received his nth reminder to pay the rent on time. TTT *3
She's on her nth cup of coffee to stay awake for the exam. TTT *4 

Ještě hovorověji lze několikátý přeložit pomocí ‘fiktivní’ řadové číslovky umpteenth/ʌmp'ti:nθ­/ (více také v článku Fiktivní číslovky).

It's the umpteenth rainy day in a row. I'm starting to miss the sunshine. TTT *5
For the umpteenth time, hurry up! TTT *6 

Pokud byste ale nechtěli znít neformálně, museli byste to nějak opsat. Chcete-li třeba mluvit o několikátém problému, prostě řeknete, že to není první problém, nebo že už několik problémů bylo.

Kolikátý

Tázací kolikátý bude ale větší oříšek. Žádný přímý překlad totiž neexistuje. Pokud se někde setkáte s how manieth nebo s alternativně zapsaným how manyth (v internetových diskusích se občas vynoří) , vězte, že toto slovo žádný seriózní slovník neuvádí a zní asi stejně nesprávně jako české hodněkátý.

Jak se tedy zeptat, aby odpovědí byla řadová číslovka? Nejčastěji se asi používá obyčejné tázací zájmeno which. Chcete-li se tedy zeptat např. “kolikáté dveře?”, můžete říct:

Which door?

Na takovou otázku samozřejmě někdo může odpovědět “ty velké”, “tamty”, “ty bílé”, “ty vpravo” apod. Abyste dotyčnému dali najevo, že hledáte řadovou číslovku, můžete otázku doplnit:

Which door? First? Second?

Co třeba otázka Kolikátý prezident byl Obama? Opět můžeme zkusit which:

Which president was Obama?

Pokud by dotazovaný neodpověděl řadovou číslovkou, můžete to upřesnit a dodat třeba “I mean the number”. Nebo můžete slovíčko number použít v otázce rovnou:

What number president was Obama? TTT *7 

Tato otázka je v angličtině také velmi běžná. Její logika vychází z oznamovací věty:

Obama was president number 44.What number president was Obama?

Ve většině jiných případů ale věty, kde bychom v češtině použili kolikátý, vyjadřujeme prostě jinak.

 • Kolikátý jsi skončil v závodu? → Where did you place in the race? TTT *8 
 • Kolikáté pivo piješ? → How many beers have you had? TTT *9 
 • Kolikátý den už prší? → For how many days has it been raining? TTT *10 
 • kolikátém patře bydlíš? → Which floor do you live on? TTT *11 
 • Na kolikáté zastávce mám vystoupit? → Which stop do I get off at? TTT *12 
 • Kolikátého je dnes? – What's the date today? TTT *13  
 • Kolikátého března je ten koncert? – What date is the concert on in March? TTT *14 

Zde se už projeví, zda student umí tzv. myslet anglicky. Důležité je nelpět na tom, jak věci vyjadřujeme v našem jazyce, ale vyjádřit totéž tak, jak je to přirozené v angličtině. Někdy budeme muset zvolit třeba úplně jinou strukturu věty. Je ale určitě zajímavé, že angličtina právě tato pro nás tak obyčejná slovíčka vůbec nemá.

Překlad:
 1. V té nové restauraci jsem byl tento měsíc už poněkolikáté.
 2. Tohle je už její několikátý letošní rozchod a opravdu se to na ní podepisuje.
 3. Dostal jsem od něho několikáté připomenutí, abych zaplatil nájem včas.
 4. Už má několikáté kafe, aby při té zkoušce neusnula.
 5. Je to už několikátý deštivý den v řadě. Začíná se mi stýskat po sluníčku.
 6. Poněkolikáté už, pospěš si!
 7. Kolikátým prezidentem byl Obama?
 8. Na kolikátém místě jsi skončil v závodě?
 9. Kolik jsi už měl piv?
 10. Kolik dní už prší?
 11. V kolikátém patře bydlíš?
 12. Na kolikáté zastávce mám vystoupit?
 13. Jaké je dnes datum?
 14. Kolikátého března je ten koncert?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

PRE-INTERMEDIATE

Jak přeložit: bylo nás pět

Dnes se seznámíme s velice užitečným spojením, které vás posune zase o kousek k lepší a přirozenější angličtině.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář