Help for English

Songs and Idioms

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.05.2023

Plán hodiny zaměřený na idiomy s hudbou.Songs and Idioms

Dnes nabízíme pro inspiraci diferencovaný plán hodiny s hudbou, který je vhodný pro studenty na středně pokročilé a vyšší úrovni. Aktivity zaujmou jak pokročilejší žáky na druhém stupni základní školy, tak studenty středních škol a zcela jistě je ocení i studenti v kurzech pro dospělé.

Níže naleznete hotový plán jedné vyučovací hodiny, který můžete buď převzít tak, jak je a rovnou jej použít, nebo si jej můžete upravit podle svých představ. Hodina je zaměřena zejména na rozvoj slovní zásoby, konkrétně idiomatických výrazů, a na dovednost pracovat s monolingvním slovníkem. Hlavním cílem je porozumět významu vybraných idiomů.

Pracovní listy si můžete stáhnout ve formátu PDF v provedení barevném či černobílém (vhodnějším k tisku).

Warm-up

Na úvod této hodiny ukážeme obrázek s nějakým známým idiomem a zeptáme se studentů, zda vědí, co obrázek v přeneseném slova smyslu znamená. My jsme vybrali tento:

Hold your horses

Studentů se také můžeme zeptat, zda vědí, jak se v angličtině vyjádří například chodit kolem kolem horké kaše (beat around the bush) nebo Venku se žení všichni čerti (It's raining cats and dogs). Následně se s nimi můžeme krátce pobavit o tom, zda tato ustálená slovní spojení běžně používají, případně kde se s nimi mohou setkat. Více se o idiomech dočtete např. v našem článku Idiomy v angličtině.

Poznámka k používání idiomů: Některé idiomy se v průběhu času stávají doslova ohranými klišé (více v článku Anglická klišé), které vlastně ani nedoporučujeme v běžné komunikaci používat, protože mohou působit zastarale až směšně. Stejně jako v češtině se například běžně nepoužívá fráze Venku se žení všichni čerti, tak ani v angličtině není obvyklé používat spojení It's raining cats and dogs. Každopádně je dobré idiomatické výrazy znát a vědět, co znamenají, když se s nimi náhodou setkáme.

Listening comprehension – part 1

V této části pustíme studentům zvuk hudebního videa (bez obrazu) That’s an idiom:

Při tomto prvním poslechu je úkolem studentů odpovědět na tři otázky. Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: Listen to the song and answer the following questions:
1. What is the definition of an idiom?
2. Why are idioms used?
3. Can you give at least one example of an idiom from the song?

Tip pro diferenciaci: Pro méně pokročilé studenty můžeme tento první poslech pustit i s obrazem, jehož součástí jsou anglické titulky. Pokud je takových studentů ve třídě více, můžeme tuto aktivitu zorganizovat tak, že ti, kteří si věří na poslech bez titulků, se mohou otočit ve třídě zády k obrazovce.

Listening comprehension – part 2

V této části hodiny je úkolem studentů zaškrtnout v pracovním listu všechny idiomy, které uslyší v písničce. Při této aktivitě pustíme stejnou píseň That’s an idiom, ale tak, aby ji studenti jen slyšeli (neuvidí tedy již video s textem písně). Podle potřeb studentů můžeme pustit poslech vícekrát. Instrukce mohou znít takto: Listen to the song and tick the idioms you hear.

Tip pro diferenciaci: Studenti si mohou zvolit mezi třemi pracovními listy. Pracovní listy A a B obsahují 13 možností, pracovní list C obsahuje celkem 26 možností.

Idioms – meaning

V následující aktivitě dostanou studenti další pracovní list a jejich úkolem bude spojit idiomy s jejich správnou definicí. V rámci této aktivity doporučujeme vrstevnické hodnocení, tedy takový postup, že nejprve každý student zpracuje úkol sám a pak si své odpovědi porovná s dalšími spolužáky. Pokud si po této vzájemné kontrole nebudou jistí správným řešením, mohou použít slovník, případně správnost odpovědí zkontrolují podle poskytnutého klíče.

Instrukce k této aktivitě: Match each idiom with its definition. When you are finished, check your answer with somebody in the classroom and then, if needed, consult a dictionary. Then, you can check your answers with the key.

Správné odpovědi: 1M; 2P; 3D; 4O; 5J; 6C; 7Q; 8L; 9F; 10K; 11B; 12A; 13I; 14E; 15G; 16H; 17R; 18S; 19T (N is the odd one out)

Idioms – flashcards

V závěrečné části hodiny studenti ve dvojicích vyrobí idiomatické kartičky (ideálně na čtvrtku o velikosti A5). Nejprve znovu pustíme část hudebního videa (tentokrát s obrazem), aby měli studenti inspiraci k ilustraci doslovného významu idiomů. Instrukce k této aktivitě je vhodné studentům poskytnout i v písemné podobě: Your task is to make a flashcard. Choose an idiom and draw a picture that shows its literal meaning. On the backside of the flashcard write down the idiom and its definition. If you're not sure, use a dictionary.

fancy pants poker face
cloud number nine walking on sunshine
bad blood ants in your pants
water under the bridge a fly on the wall
cry me a river break a leg
all ears drop the ball

Tip pro diferenciaci: Studenti mohou vytvořit více kartiček s idiomy, pokud to v daném čase stihnou.

Tip pro časové ohraničení aktivity: Při našich hodinách rádi používáme “časovač” aktivit v podobě písniček. Podle času, který chceme aktivitě věnovat, vybereme jednu či více písní a studentům řekneme, že až skončí, končí i jejich práce na úkolu. Při výrobě idiomatických kartiček můžeme pustit některé z těchto populárních písní, které mají v názvu anglické idiomy: Cloud Number Nine (Bryan Adams), Cry me a river (Justin Timberlake), Water Under the Bridge (Adele), Bad Blood (Taylor Swift), Poker Face (Lady Gaga), Fancy Pants (Lady Gaga), Walking on Sunshine (Katrina and the Waves), Reach for the Stars (S Club 7).

Na závěr požádáme studenty, aby své idiomatické kartičky nechali na lavici, aby se každý mohl podívat a s idiomy se seznámit. Kartičky vytvořené z této hodiny mohou následně sloužit jako didaktický materiál pro autonomní procvičování idiomatických výrazů.

Diferencovaný dobrovolný domácí úkol:

  • vytvořit další kartičky s idiomy dle vlastního výběru
  • najít ve svých oblíbených písničkách idiomatické výrazy

(Tento plán hodiny je inspirovaný hodinou, kterou pro své spolužáky připravily studentky 3. ročníku učitelství anglického jazyka Hana Navrátilová a Veronika Kiacová v rámci kurzu zaměřeného na rozvoj angličtiny prostřednictvím populární hudby.)
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Hedgelephant aneb popletená zvířata

Zábavná aktivita pro začátečníky, kteří se učí zvířata a jejich základní popis. Je vhodná i pro párovou či skupinovou práci.

INTERMEDIATE

The Soundtrack of my Life

Vytvořte se studenty Soundtrack jejich života složený z písniček, které je v životě provázejí. Aktivita zaměřená na poslech s porozuměním a mluvení.

PRE-INTERMEDIATE

Ilustrované idiomy 1

Deset anglických idiomů doplněných humornými ilustracemi. Autorem je vítěz naší soutěže ‘ilustrované idiomy’.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář