Help for English

Which is greater?

STARTER Vydáno dne 07.03.2020

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Je ideální pro párovou práci, ale dá se využít i ve skupině 3–4 žáků.Which is greater?

Máme pro vás další jednoduchou aktivitu na procvičování čísel. Tato dnešní aktivita pomůže žákům zábavnou formou procvičit a zažít čísla od 10 do 99 a zároveň slovní spojení ___ is greater than ___ . Aktivitu je vhodné použít v rámci tzv. audio-orální přípravy.

Pro každého žáka budete potřebovat mřížku 3×3 obdélníky (jeden obdélník o rozměrech cca 5×7 cm), ideálně na čtvrtce. Na čtvrtku A4 se vám takto vejdou dvě mřížky vedle sebe:

Tuto mřížku si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

Část 1: Teacher → Pupils

Učitel žáky rozdělí do dvou skupin a rozdá jim mřížky. Vyzve žáky v první skupině, aby si vzali nůžky a mřížku si rozstříhali na jednotlivé karty. (Mohou si také na jednu stranu karet nakreslit nějakou svou značku, aby si karty poznali, ale to spíše pokud chcete karty využít znovu třeba v další hodině.) Mezitím druhé skupině žáků nadiktuje devět různých čísel (například 12, 26, 38, 45, 59, 61, 73, 87, 94 – je dobré mít pro procvičení různé desítky a různé jednotky), která si žáci sami zapíší do mřížky. Učitel žáky upozorní, že čísla by měla být dostatečně velká, aby byla dobře čitelná. Poté si žáci ve druhé skupině karty vystřihnou a označí, a učitel mezitím nadiktuje devět jiných čísel žákům z první skupiny (například 11, 28, 32, 49, 56, 63, 71, 84, 97 – opět různé desítky a jednotky), kteří si je zapíší na své již vystřižené karty.

V této části si žáci sami vlastně vytvoří učební pomůcku a zároveň se jedná o diktát čísel.

Část 2: Pupil → Pupil

Poté se žáci rozdělí do dvojic, každý z jedné skupiny. Své karty si každý zamíchá, nechá si balíček v ruce čísly směrem dolů a pak spolu hrají hru známou pod názvem Přebíjená. Vždy oba dají svou vrchní kartu na stůl, řeknou nahlas obě čísla a poté ten, jehož číslo je větší, řekne například 38 is greater than 32, obě karty si vezme a vloží dospod svého balíčku. Stejným způsobem pokračují dál.

Na této hře je skvělé, že bývá téměř nekonečná a trvá velmi dlouho, než někdo přijde o všechny své karty, takže si žáci mohou čísla a vazby donekonečna procvičovat (rozhodně déle, než jedna vyučovací hodina dovoluje). Zároveň se tím výrazně omezuje prvek soutěživosti, což je z pohledu učení velmi přínosné.

Tip 1: Nesoutěžíme!

Můžete žákům na začátku aktivity zdůraznit, že se nejedná o soutěž a není tedy důležité vyhrát. Spíš je vhodné říci, aby se opravdu soustředili na to, co anglicky říkají.

Tip 2: Lichý počet žáků

Učitel může mít pro tento případ připravenou sadu karet s odlišnými čísly a jednomu žákovi z trojice ji dát, aby se nemohlo stát, že se na stole objeví stejná čísla, což by mohlo hru zkomplikovat (Ve hře přebíjená v případě stejných karet vykládá každý z hráčů tři další karty, ale to by v takto malém počtu karet nebylo praktické).

Tip 3: Průběžná kontrola

Je dobré, aby učitel žáky při hře monitoroval, podporoval je ve vyjadřování v angličtině a korigoval případné výslovnostní chyby, které by si žáci mohli při tak častém opakování nesprávně zafixovat.

Tip 4: Dobrovolný domácí úkol

Můžete dětem nabídnout, že si stejnou hru mohou doma zahrát s rodiči či se sourozencem.

Možné adaptace

Jiná čísla

Aktivitu lze samozřejmě adaptovat na další čísla podle potřeby nebo na větší počet karet. Žáci si například na karty mohou napsat čísla, o kterých vědí, že jim dělají problémy. Nebo učitel může čísla předem připravit sám a žáci si jen karty vystřihnou (připraví se tím ale o úvodní diktát čísel).

Which is smaller?

Místo vazby greater than mohou žáci používat opak, tedy smaller than. Může to být také jedna ze záměrných taktik učitele, jak prodloužit hru, když už to vypadá, že někdo má v ruce velmi málo karet.

Více možností

Místo čísel lze vytvořit karty s různými informacemi, které se dají porovnávat. Například zvířecí karty, na kterých by byly informace o rychlosti, váze, velikosti, apod.; nebo třeba karty s auty a informacemi o jejich ceně, váze, rychlosti, atd. Žáci si tak mohou procvičit např. faster than, taller than, heavier than apod.

Jazykové okénko

V matematice se při porovnávání používá nejčastěji greater than (větší než) a less than (menší než). Tato spojení se používají i pro znaménko > a znaménko <. Běžně se ale setkáte i s lidovějším bigger than ve významu větší než a smaller than ve významu menší než. Vyberte tedy pro žáky tu variantu, která vám přijde praktičtější.

Přejeme vám zábavné učení
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Connect the dots

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Vhodná i pro párovou či skupinovou práci.

ALL LEVELS

Hedgelephant aneb popletená zvířata

Zábavná aktivita pro začátečníky, kteří se učí zvířata a jejich základní popis. Je vhodná i pro párovou či skupinovou práci.

STARTER

Mandala - poslechová aktivita pro děti

Tip na jednoduchou aktivitu pro děti, ve které si procvičí 7 slovíček.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář