Help for English

Mandala - poslechová aktivita pro děti

STARTER Vydáno dne 08.02.2021

Tip na jednoduchou aktivitu pro děti, ve které si procvičí 7 slovíček.Mandala – poslechová aktivita pro děti

Dnes pro vás máme jednoduchou aktivitu pro děti, kterou můžete využít s celou třídou jak při kontaktní, tak i při distanční online výuce. Věříme, že se bude dětem líbit. Tato aktivita žákům pomůže receptivně procvičit vždy 7 konkrétních slovíček, což je ideální počet nové slovní zásoby pro snadné zapamatování. Aktivitu je vhodné použít v rámci tzv. audio-orální přípravy.

Pro každého žáka budete potřebovat papír, na kterém je vyznačeno sedm bodů v daném schématu a u každého bodu je obrázek představující jiné slovo. Můžete tak ideálně procvičit slovíčka z nějakého okruhu slovní zásoby (ovoce, zelenina, nábytek, apod.) nebo lze k bodům napsat číslovky či písmena abecedy.

Příklad připravených bodů s čísly:

Tento obrázek si můžete stáhnout v PDF zde.

Mandala s vybranou zeleninou:

Aby vznikla krásná mandala, kterou si pak žáci mohou vybarvit, je potřeba diktovat slova v konkrétním daném pořadí a upozornit děti, že je možné, že se některá slova/čísla budou opakovat a že tak je to v pořádku. Aktivita spočívá v tom, že učitel diktuje vždy slovo po slovu a žáci je spojují rovnou čarou (spojují body u obrázků, nikoliv obrázky).

Číselná mandala tedy zároveň slouží jako návod, v jakém pořadí slova diktovat. Konkrétní pořadí diktovaných čísel/slov je toto:

2 → 1 → 5 → 4 → 7 → 1 → 4 → 3 → 6 → 7 → 3 → 2 → 6 → 5 → 2

Tímto postupem se celý obrázek nakreslí jedním tahem. Lze samozřejmě modifikovat.

Náročnost poslechu lze odstupňovat tím, jakým způsobem dává učitel instrukce. Může buď diktovat pouze jednotlivá slova za sebou (two – one – five – four…), nebo vždy dvojici slov (from two to one, from one to five, from five to four….), případně může použít slova ve větách (Draw a line from two to one. Now connect numbers one and five. Now connect number five and number four, v případě zeleniny potom např. Now draw a line from the tomato to the cucumber.)

Aby děti jen pasivně neposlouchaly, je dobré, aby instrukce po učiteli opakovaly nahlas. Může to být jen jednoduché from number five to number four, nebo from the cucumber to the tomato. Budou si tak procvičovat i výslovnost, a to nejen výslovnost izolovaných slov, ale i celé spojení včetně rytmu a přízvuku.

Po spojení všech bodů vznikne jakási mandala, kterou si mohou žáci vybarvit přímo v hodině, nebo po skončení hodiny jako dobrovolný domácí úkol.

Mandala po spojení všech bodů:

A není vybarvování mandaly v hodině angličtiny zbytečná ztráta času? Rozhodně ne! Prvním přínosem je trénování psychomotorických dovedností, protože vybarvování kultivuje jemnou motoriku. Navíc vykreslování mandal je činnost vhodná i pro ty, kteří si z nějakého důvodu myslí, že kreslit neumí. Nicméně tím nejhlavnějším důvodem je, že vybarvování mandaly je jeden z nástrojů psychohygieny. Je to relaxační technika, která uklidňuje, zbavuje stresu, uvolňuje mysl, čímž zároveň podporuje koncentraci, a přispívá k psychické odolnosti. Jednoduše práce s mandalami podporuje a zlepšuje naše duševní zdraví. Díky těmto účinkům se mandaly využívají dokonce v psychologické poradenské praxi a psychoterapii. A kdyby někdo potřeboval nějaký formálnější důvod či ospravedlnění pro vybarvování mandaly v hodině angličtiny, tak psychohygiena a relaxace jsou součástí průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, které má prolínat všemi předměty vyučovanými ve školách. Je tak naplňován jeden z principů naší školské politiky.

Vybarvená mandala:

Aktivitu Mandala můžete tedy využít buď jen pro jazykový cíl nebo ho ještě můžete propojit s duševní hygienou a tréninkem jemné motoriky, a přidat tak cíl psychomotorický a afektivní. Dojde tak k celostnímu rozvoji prostřednictvím jedné velmi jednoduché aktivity.

Přejeme vám zábavné učení
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Audio-orální příprava - jak na angličtinu u malých dětí

Inspirace pro výuku angličtiny malých školáků do věku přibližně 10 let, která je jedinou přirozenou možností, jak v tomto vývojovém období začít poznávat cizí jazyk a dále se v něm rozvíjet.

STARTER

Which is greater?

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Je ideální pro párovou práci, ale dá se využít i ve skupině 3–4 žáků.

ALL LEVELS

Hedgelephant aneb popletená zvířata

Zábavná aktivita pro začátečníky, kteří se učí zvířata a jejich základní popis. Je vhodná i pro párovou či skupinovou práci.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář