Help for English

Anglická slovíčka ze světa filmu a televize

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.08.2023

Znáte slovíčka, která souvisí s televizí a filmem, jako například komparz, rekvizity či závěrečné titulky?Anglická slovíčka ze světa filmu a televize

Dnes se podíváme na několik anglických slovíček, která souvisí s filmovou tvorbou. Některá asi budete znát, některá budou pro vás možná novinka a některá budou zajímavá (už třeba jen proto, že nemají český ekvivalent).

Titulky

Začneme poměrně známým slovíčkem subtitles/'sʌbtaɪ­tlz/, což jsou titulky (s překladem filmu).

We watched a Swedish film with English subtitles. TTT *1
Can you turn the subtitles on? I can hardly understand anything. TTT *2 

Dalším druhem titulků jsou tzv. closed captions, v češtině skryté titulky. Jde o titulky v televizním vysílání, které si můžete zapnout (jinak jsou skryté, proto closed).

Nejde o překlad do jiného jazyka, ale o titulky určené pro neslyšící a nedoslýchavé. Jedná se o přepis mluveného slova v pořadu. Pokud jde o film, jsou zde zapsány i zvuky, jako např. otevření dveří, klepání, cinkání klíčů apod. Jde o zvuky, které jsou pro děj důležité.

Pozn.: Někdy se můžete setkat i s termínem SDH subtitles (subtitles for the deaf and hard of hearing).

Titulky ovšem máme i na začátku a konci pořadu či filmu. Pro ty používáme slovíčko credits/'kredɪts/. Pro úvodní titulky máme spojení opening credits, případně opening titles, a závěrečné titulky přeložíme jako closing credits nebo end credits.

Pozn.: Proč zrovna credits? Když někomu v angličtině “dáváte kredit” (give sb credit), tak mu připisujete zásluhy. Více v článku ‘GIVE somebody CREDIT’.

Zmínit zde ale musíme i spojení cold open, které nemá český překlad. Jde o situaci, kdy pořad rovnou začne, běží několik minut a teprve potom se rozběhnou úvodní titulky, případně běží během dalšího děje.

Upoutávka

Pro filmovou upoutávku se používá výraz trailer/'treɪlə, což je mimochodem i přívěsné vozidlo (br.) či obytný přívěs (am).

The trailer was great, but the movie was just dull. TTT *3
Have you seen the trailer for the new James Bond film? TTT *4  

Vedle toho existuje i slovo teaser/'ti:zə/ (od slovesa tease – provokovat, dráždit). V češtině jej také překládáme jako upoutávka či krátká upoutávka. Takový teaser vás má pouze nalákat, “chytře” navnadit, ale z filmu vám téměř nic neukáže. Často se vydávají o nějakou dobu dřív než klasické upoutávky.

Zajímavost: Na českých přebalech DVD se někdy mezi bonusy objevilo slovo “dráždič”. Šlo o opravdu nešťastný a hlavně nicneříkající překlad slova teaser.

Komparz a rekvizity

Bez komparzu a rekvizit se mnoho filmů neobejde. Pro komparz či statisty používáme v angličtině slovo extras, jednotné číslo extra/'ekstrə/.

He's an extra trying to break through into acting. TTT *5
War films often employ extras in large numbers. TTT *6
Extras are not real actors. They appear in the background and sometimes pretend to be talking or doing something. TTT *7  

Pozn.: Slovo extra totiž obecně popisuje něco navíc, a komparz je ve filmu jaksi “navíc”, ač je jistě důležitý.

Pro rekvizity používáme slovo props, jednotné číslo prop/'prɒp/.

The fantasy film had amazing props like magic wands and enchanted swords. TTT *8
She was in charge of costumes and props. TTT *9 

Epizody, díly

Pro epizodu či díl nějakého televizního pořadu se používá slovo episode/'epɪsəʊd, ovšem pozor na výslovnost – uprostřed vyslovujeme /s/, nikoli /z/.

I missed the last two episodes of Peaky Blinders. TTT *10
I can't wait to see the next episode! TTT *11
I've seen all the 236 episodes of Friends several times. TTT *12  

Několik dílů seriálu tvoří tzv. řadu, což je v angličtině season/'si:zn/ (tedy jedna sezóna). Pro americké seriály je poměrně běžné, že jedna řada má 24 dílů, v Británii jsou řady kratší, ale jednotlivé díly mají delší stopáž.

Seriál začíná úvodní epizodou, pilotním dílem. Pro ten se v angličtině používá slovo pilot/'paɪlət, případně pilot episode.

I saw the pilot, but I didn't really like it. I think I'll give the series a miss. TTT *13
I was surprised that the pilot episode was much longer than the following episodes. TTT *14 

Pro závěrečný díl používají v angličtině slovo finale/fɪ'nɑ:li a opět si dejte pozor na výslovnost (přízvuk je na druhé slabice a na konci vyslovujeme /i/).

The sixth season finale was watched by 8.9 million viewers. TTT *15
Well, I think the season finale was a bit on the boring side. TTT *16
The series will end with a special two-hour live finale. TTT *17  

Nemusí se však jednat pouze o televizní seriály. Závěr (často emotivní či jinak zajímavý) může mít i film, případně divadelní či hudební představení.

All the actors reappeared on stage for the grand finale. TTT *18
His new show has a dramatic finale where he has to escape from a metal straitjacket. TTT *19  

Pozn.: Nepleťte si to se slovem final/'faɪnl/, což může být přídavné jméno závěrečný ale taky sportovní či soutěžní finále.

Epizody patří do oblasti televizní zábavy. Pro televizní pořad se používá spojení TV show či TV programme (br.), TV program (am.) a více se dočtete v článku TV shows – televizní pořady.

Doporučit vám také můžeme náš seriál o (méně či více známých) pořadech britské televize – British Television (1).

Prequel a sequel

Nyní to obrátíme a podíváme se na anglická slovíčka, která nejsou tak jednoduchá nebo jednoznačná k přeložení. Prvním z nich je prequel/'pri:kwəl­/, což je pokračování filmu (příběhu, knihy), které vypráví děj, který se odehrál před již existujícím dílem. Byl tedy natočen jako druhý v pořadí, ale dějově předchází filmu prvnímu.

Například film Batman begins byl natočen až v roce 2005, ale děj se odehrává před již vydanými filmy Batman (1989) či Batman returns (1992).

Vedle toho je sequel/'si:kwəl, což je filmové pokračování, kdy příběh normálně pokračuje, např. Toy Story a Toy Story 2.

Spin-off

Další výraz je spin-off/'spɪnˌɒf/ a můžeme ho volně přeložit jako odvozený film či volné pokračování. Jde o film či seriál, který volně navazuje na jiné dílo a zaměřuje se na část příběhové linie nebo postavu, která byla v původním díle vedlejší.

Dobrý příklad je seriál Joey, kde vystupuje hlavní postava Joey, který hrál v seriálu Friends. Herec i charakter postavy zůstal nezměněn.

Tento výraz je odvozen od slovesa spin, které znamená rotovat či odstředit, takže tento film či seriál se vlastně “vysmekl” z původního díla.

Twist

Slovíčko twist/'twɪst/ má spoustu významů, ale ve spojení s filmem znamená nečekaný dějový zvrat. Najdeme ho například na konci filmu Sixth Sense, který možná znáte (konec ale nebudeme prozrazovat, jinak by to byl spoiler – viz níže).

Často se vyskytuje na konci nějakého filmu, pak se mu říká twist ending (konec s nečekaným zvratem) a přiměje vás přehodnotit vlastně zpětně celý film.

Spoiler

Slovo spoiler/'spɔɪlə vzniklo od slovesa spoil (zkazit, pokazit) a označuje informaci, která je v ději filmu klíčová, ale pokud ji znáte před shlédnutím takového filmu, zkazí vám to celý zážitek. Do češtiny by se toto slovo dalo přeložit jako vyzrazení zápletky / děje.

Když čtete k filmu či seriálu recenzi, často narazíte v úvodu na spojení spoiler alert (tedy něco jako “pozor na prozrazení zápletky”), což znamená, že pokud jste film neviděli, neměli byste číst dál, jestli se na film plánujete podívat.

Bloopers

Slovo blooper/'blu:pə znamená přebrept, kiks nebo bota. Nejčastěji se používá v americké angličtině. Ve filmové terminologii se jedná o přebrept během natáčení. Tyto nahrávky bývaly často dávány jako bonus na DVD, dnes je najdete někdy na internetu.

Cliffhanger

Slovíčko cliffhanger/'klɪfˌhæ­ŋə/ můžeme přeložit jako otevřený konec nebo napínavý konec.

Je to výraz vzniklý spojením slov cliff (útes) a hang (viset). Je odvozen od situace, kdy například hlavní hrdina děje visí na okraji útesu a vy nevíte, zda se mu podaří dostat do bezpečí. Sedíte proto na kraji sedačky a okusujete si nehty.

Pak se hlavní hrdina buď zachrání (napínavý konec) nebo prostě naběhnou titulky a vy musíte čekat na další díl seriálu či nový film (otevřený konec).

Cameo

Do češtiny lze cameo/'kæmiəʊ/ (pozor na výslovnost) volně přeložit jako epizodní role známé osobnosti. Například Alfred Hitchcock se objeví ve většině svých filmů jako nedůležitá postava příběhu. Někdy ale známá osobnost může hrát sama sebe. Použít se dá i spojení cameo appearance či cameo role.

Známější je určitě spojení guest star, ale to většinou popisuje herce (případně zpěváka), který v seriálu (většinou jen v pár dílech) hraje nějakou vedlejší postavu.

Vedle toho cameo může být i modelka, spisovatel, režisér či jiná známá osobnost a většinou se v seriálu či filmu jen mihne.

Překlad:
 1. Dívali jsme se na švédský film s anglickými titulky.
 2. Můžete zapnout titulky? Skoro ničemu nerozumím.
 3. Upoutávka byla skvělá, ale ten film byl prostě nezáživný.
 4. Už jsi viděl upoutávku na ten nový film o Jamesu Bondovi?
 5. Je to statista snažící se prosadit v herectví.
 6. Válečné filmy často zaměstnávají velký počet statistů.
 7. Komparz nejsou opravdoví herci. Objevují se v pozadí a někdy předstírají, že mluví nebo něco dělají.
 8. Fantasy film měl úžasné rekvizity jako kouzelné hůlky a kouzelné meče.
 9. Měla na starosti kostýmy a rekvizity.
 10. Propásl jsem poslední dva díly Peaky Blinders.
 11. Nemohu se dočkat, až uvidím další díl!
 12. Viděl jsem všech 236 pokračování Přátel několikrát.
 13. Viděl jsem pilotní díl, ale moc se mi nelíbil. Myslím, že si ten seriál nechám ujít.
 14. Překvapilo mě, že úvodní díl byl mnohem delší než následující díly.
 15. Poslední díl šesté řady sledovalo 8,9 milionů diváků.
 16. No, myslím si, že závěrečná epizoda té řady byla spíše trochu nudná.
 17. Seriál bude zakončen speciální dvouhodinovou epizodou, která bude vysílána živě.
 18. Všichni herci se vrátili na jeviště k velkolepému závěru.
 19. Jeho nová show má dramatické finále, kde se musí dostat z železné svěrací kazajky.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Učíme se anglicky na britském satelitu

Jak se lze učit anglicky pomocí satelitní televize, tipy a rady, jak si satelitní televizi pořídit apod.
INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
ALL LEVELS

Učíme se anglicky s televizními seriály

Článek o tom, jak lze používat televizní seriály pro učení angličtiny.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Anglická slovíčka ze světa filmu a televize 3 925 Od fenjoy69 poslední příspěvek
před 3 měsíci